Phân biệt công việc của Product Owner và Product Manager

Công việc của cả hai vị trí Product Owner và Product Manager đều phụ thuộc rất nhiều vào loại hình công ty và sản phẩm, nên việc đưa ra định nghĩa cụ thể cho từng vị trí vốn đã khó, phân biệt giữa Product Owner và Product Manager lại càng khó hơn. Hiểu được điều đó, Careerly hi vọng có thể giúp bạn phân biệt sự khác nhau giữa Product Manager và Product Owner một cách đơn giản và ngắn gọn nhất với bài viết sau.