Phân biệt công việc của Product Owner và Product Manager

Công việc của cả hai vị trí Product Owner và Product Manager đều phụ thuộc rất nhiều vào loại hình công ty và sản phẩm, nên việc đưa ra định nghĩa cụ thể cho từng vị trí vốn đã khó, phân biệt giữa Product Owner và Product Manager lại càng khó hơn. Hiểu được điều đó, Careerly hi vọng có thể giúp bạn phân biệt sự khác nhau giữa Product Manager và Product Owner một cách đơn giản và ngắn gọn nhất với bài viết sau.

Bài học về Product từ thành công của DoorDash

Khi bàn về startup, người ta thường có cảm giác là thành công của startup đều quy về những con số. Với góc nhìn đó, mô hình kinh doanh ban đầu của cả DoorDash và Airbnb đều không có tương lai. Nhưng chính những việc làm không có tương lai, không scale được này đã tạo ra nền tảng cho tương lai và sức scale khủng của những công ty startup kì lân này…