Nghĩ gì trước khi nghĩ lớn?

Hôm nay tôi muốn giới thiệu đến mọi người bài viết Before Growth của Sam Altman, cựu CEO tại Y Combinator và hiện là chủ tịch của OpenAI. Dù là một góc nhìn đúc kết từ môi trường startup, tôi cho rằng đây vẫn là những bài học có giá trị cao trong lĩnh vực Product Management, bất kể ở môi trường nào…