Viết tiêu đề web hay hơn chỉ với 3 tips

Title đôi khi không nhận được nhiều sự quan tâm chăm chút nhưng vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với trải nghiệm và thương hiệu của bạn trong mắt người dùng. Bài viết này giới thiệu 3 tips đơn giản bạn có thể áp dụng để viết tiêu đề trang web hay hơn, từ đó tăng độ nhận diện và trải nghiệm của người dùng khi truy cập vào trang web của bạn.

Continue reading