Bài học về Product từ thành công của DoorDash

Khi bàn về startup, người ta thường có cảm giác là thành công của startup đều quy về những con số. Với góc nhìn đó, mô hình kinh doanh ban đầu của cả DoorDash và Airbnb đều không có tương lai. Nhưng chính những việc làm không có tương lai, không scale được này đã tạo ra nền tảng cho tương lai và sức scale khủng của những công ty startup kì lân này…