Privacy Policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT LÀ GÌ?

Careerly cam kết đảm bảo quyền lợi về bảo mật thông tin cá nhân của người dùng theo pháp luật Việt Nam và chỉ thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân dựa trên sự đồng ý của người dùng. Công ty cam kết tuân thủ theo các quy định, quy tắc liên quan đến việc bảo hộ thông tin cá nhân của pháp luật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chính sách bảo mật này là những chính sách công ty sẽ thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trong quá trình vận hành các dịch vụ của Careerly để người dùng có thể yên tâm sử dụng Careerly. 

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN.

2.1. Careerly thu thập những thông tin cá nhân sau từ người dùng khi người dùng đăng ký thành viên và sửa thông tin. 

Tất cả người dùng đều có thể sử dụng dịch vụ của Careerly, tuy nhiên bạn sẽ có thể sử dụng nhiều dịch vụ đa dạng hơn khi đăng ký thành viên, và chúng tôi sẽ tuân thủ các nguyên tắc như sau. 

Những thông tin cá nhân của người dùng được thu thập để sử dụng vào những mục đích sau, khi mục đích sử dụng thay đổi công ty nhất định sẽ thông báo trước cho người dùng được biết.

2.1.1. Careerly chỉ thu thập ít nhất có thể các thông tin cần thiết để phục vụ cung cấp dịch vụ.

 • Thông tin cần thiết bắt buộc: Những thông tin tối thiểu cần thiết để Careerly thực hiện chức năng cơ bản của dịch vụ.  
 • Thông tin không bắt buộc: Những thông tin được thu thập thêm để cung cấp các dịch vụ đặc biệt khác (Bạn vẫn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi khi không nhập những thông tin này.)

2.1.2. Careerly không thu thập các thông tin cá nhân nhạy cảm. 

 • Thông tin cá nhân nhạy cảm: Những thông tin có thể vi phạm đến nhân quyền của người dùng (VD: chủng tộc, tư tưởng chính trị, tín ngưỡng, hồ sơ phạm tội, hồ sơ bệnh án,…) 
 • Tuy nhiên, trong trường hợp luật pháp yêu cầu hoặc cho phép xử lý các thông tin nhạy cảm, chúng tôi sẽ thông báo và xin sự đồng ý của người dùng trước. 

2.1.3. Đăng ký thành viên và sử dụng dịch vụ

2.1.3.A. Khi sửa chữa thông tin và đăng ký thành viên

(1) Những thông tin thu thập

[Thông tin bắt buộc] Tên hoặc Biệt danh, Địa chỉ Email , Mật khẩu, Lĩnh vực quan tâm, Kinh nghiệm làm việc (Công ty, Chức danh) 

[Thông tin không bắt buộc] Số điện thoại, Hồ sơ cá nhân: Ảnh hồ sơ cá nhân, Kinh nghiệm làm việc (Tên công ty, Chức danh), Học vấn (Tên trường, Chuyên ngành)

2.1.3.B. Khi sửa chữa thông tin và đăng ký thành viên
 • Nhận dạng người dùng, xác nhận mục đích đăng ký tài khoản, ngăn chặn thành viên sử dụng với mục đích bất hợp pháp 
 • Gợi ý bạn bè, thông báo về hoạt động của thành viên cho bạn bè, giúp thành viên tìm kiếm/đăng ký người dùng, tạo các mối quan hệ giữa người dùng, thúc đẩy hoạt động trong cộng đồng người dùng
 • Cung cấp các dịch vụ đa dạng, xử lý các thắc mắc hoặc khiếu nại, gửi thông báo về dịch vụ
 • Sử dụng cho các mục đích phát triển dịch vụ/nội dung mới, gửi thông tin khi có sự kiện,  tiếp thị và quảng cáo, v.v.

2.1.4 Thông tin tự động thu thập và hình thành do sử dụng dịch vụ

2.1.4.A. Hạng mục thu thập:

 • Địa chỉ IP truy cập, ngày tháng truy cập, lịch sử sử dụng dịch vụ
 • Thông tin thiết bị truy cập: hệ điều hành (Android/iOS) và phiên bản, loại trình duyệt web.

2.1.4.B. Mục đích thu thập:

 • Phân tích lịch sử sử dụng và tần suất truy cập dịch vụ, thống kê về sử dụng dịch vụ, cung cấp dịch vụ phù hợp, ứng dụng vào việc cải thiện dịch vụ.

2.2. Careerly sẽ truy cập những thông tin và chức năng dưới đây trong điện thoại của người dùng cho dịch vụ ứng điện thoại. 

Careerly không yêu cầu người dùng bắt buộc phải đồng ý cho phép truy cập các mục dưới đây, chúng tôi sẽ hỏi sự đồng ý riêng của bạn cho các mục này khi bạn sử dụng dịch vụ tương ứng. 

2.2.1. Mục truy cập không bắt buộc

 • IOS: Hình ảnh
 • Android: Bộ sưu tập (Hình ảnh, media, file) 

2.2.2. Mục đích truy cập

 • Đăng ảnh profile tài khoản 

2.3. Khi Careerly thu thập thông tin cá nhân của người dùng, Careerly sẽ thông báo trước cho người dùng và xin sự đồng ý của người dùng. 

Các phương thức thu thập bao gồm app / trang chủ (đăng ký thành viên), sử dụng dịch vụ, tham gia sự kiện, trung tâm chăm sóc khách hàng, fax và điện thoại. Nếu người dùng nhấp vào nút đồng ý hoặc bổ sung thông tin cá nhân bằng cách như sửa thông tin thành viên có nghĩa là người dùng đã đồng ý với việc thu thập thông tin cá nhân.

3. CUNG CẤP VÀ ỦY THÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO BÊN THỨ BA

Để có thể cung cấp dịch vụ cho người dùng, Careerly sẽ cung cấp các thông tin cá nhân của người dùng như tên, email, số điện thoại cho các bên thứ ba như dưới đây. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ cho người dùng, Careerly sẽ ủy thác thông tin cá nhân tối thiểu cho công ty chuyên môn. 

 • Dịch vụ phân tích cài đặt app: Branchio
 • Dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng đám mây, bảo quản thông tin thành viên: AWS
 • Dịch vụ quản lý tư vấn khách hàng: Zendesk ( Quốc gia ủy thác: Nhật bản)
  – Thông tin cá nhân cung cấp: Tên, Email
 • Dịch vụ phân tích dữ liệu người dùng, gửi email và thông báo đẩy của ứng dụng: AppsFlyer Ltd. 
  – Thông tin cá nhân cung cấp: Email, Dữ liệu hành động của người dùng
 • Dịch vụ phân tích dữ liệu người dùng, gửi email và thông báo đẩy của ứng dụng: MoEngage 
  – Thông tin cá nhân cung cấp: Tên, Email, Thông tin hồ sơ cá nhân (Lĩnh vực và Kinh nghiệm làm việc), Dữ liệu hành động của người dùng
 • Dịch vụ phân tích dữ liệu người dùng: Amplitude
  – Thông tin cá nhân cung cấp: Tên, Email, Thời gian truy cập, Lịch sử sử dụng dịch vụ, Thông tin thiết bị,…
 • Dịch vụ gửi email: Klaviyo, Mailchimp 
  – Thông tin cá nhân cung cấp: Tên, Email

Thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của các bên thứ ba nêu trên đồng nhất với thời hạn lưu trữ được quy định trong Chính sách bảo mật này.

Về nguyên tắc, Careerly không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng ra bên ngoài ngoại trừ những mục đã nêu ở trên. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ nếu Cơ quan điều tra yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân thì Careerly buộc phải cung cấp theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, nếu cần thiết cho việc chuẩn bị thống kê, nghiên cứu học thuật hoặc nghiên cứu thị trường, thông tin cá nhân của người dùng có thể được xử lý và cung cấp dưới dạng dữ liệu thống kê ẩn danh (không xác định danh tính cá nhân cụ thể). 

4. LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Careerly sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng cho đến khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng cũng như nhận sự đồng ý của người dùng, hoặc cho đến khi người dùng yêu cầu hủy đăng ký thành viên. 

Careerly sử dụng một cách giới hạn thông tin cá nhân của người dùng cho mục đích thu thập và sử dụng,  

5. HỦY THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Sau khi Careerly thực hiện được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, thông tin cá nhân của người dùng sẽ bị hủy ngay lập tức. Bên cạnh đó, trong trường hợp người dùng rút lại sự đồng ý cung cấp thông tin cá nhân hoặc yêu cầu hủy đăng ký thành viên, thông tin cá nhân cũng sẽ bị hủy ngay lập tức.

Tuy nhiên, thông tin phải được lưu giữ theo luật và quy định liên quan sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian quy định và sau đó sẽ bị hủy. Trong trường hợp này, thông tin cá nhân được lưu trữ và quản lý riêng biệt và sẽ không bao giờ được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoại trừ những trường hợp do pháp luật quy định. Trong trường hợp thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng tập tin điện tử, thông tin cá nhân sẽ bị xóa hoàn toàn bằng phương pháp kỹ thuật để không thể khôi phục hoặc sao chép được. Ngoài ra, những thông tin lưu trữ dưới dạng biên bản, văn bản sẽ được phá hủy theo đúng quy định.

6. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

6.1. Quyền lợi và cách thực hiện quyền lợi của thành viên và người đại diện theo pháp luật

 • Thành viên và người đại diện theo pháp luật có thể kiểm tra hoặc sửa đổi thông tin cá nhân đã đăng ký của bản thân hoặc người họ đại diện và có thể yêu cầu hủy đăng ký  thông qua thủ tục xóa tài khoản bất cứ lúc nào. 
 • Để kiểm tra hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của thành viên hoặc người được đại diện, hãy truy cập trang chỉnh sửa thông tin tài khoản của app/web. Để hủy đăng ký (rút lại đồng ý cung cấp thông tin cá nhân), vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm tư vấn khách hàng (Link) hoặc gửi email tới hotro@careerly.vn yêu cầu hủy đăng ký thành viên kèm những thông tin như tên, ID (địa chỉ email đã dùng khi đăng ký tài khoản). Ngoài ra, nếu người dùng liên hệ với người phụ trách bảo mật của Careerly bằng văn bản hoặc email (thông tin liên lạc ở Khoản 7), yêu cầu của người dùng sẽ được giải quyết lập tức.
 • Nếu thành viên yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân, thông tin cá nhân đó sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp cho bên thứ ba đến khi hoàn thành chỉnh sửa thông tin. 

Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân được xóa hoặc gỡ bỏ dựa trên yêu cầu của thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật và xử lý dựa trên căn cứ “Thời gian sử dụng và bảo quản thông tin cá nhân” ngoài ra Careerly cũng sẽ xử lý thông tin để không thể dùng hoặc đọc ngoại trừ sử dụng trong những trường hợp quy định trên.

6.2. Nghĩa vụ của thành viên

Thành viên có nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân của mình, Careerly không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh do sơ suất của thành viên, chẳng hạn để lộ ID/mật khẩu mà không do lỗi hay chủ đích của Careerly, ví dụ như thành viên rời khỏi chỗ ngồi trong trạng thái đang đăng nhập.  

 • Thành viên phải luôn cập nhật thông tin cá nhân mới nhất của mình, người sử dụng phải chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh do việc nhập thông tin không chính xác.
 • Về nguyên tắc, chỉ có thành viên mới được sử dụng ID / mật khẩu của bản thân và không được chuyển nhượng hoặc cho bên thứ ba thuê. Các trường hợp đánh cắp thông tin cá nhân của người khác để đăng ký thành viên, hay đánh cắp ID để sử dụng dịch vụ có thể bị mất tư cách thành viên và bị phạt theo quy định của pháp luật. 

Sau khi sử dụng dịch vụ của Careerly, thành viên phải đăng xuất tài khoản và đóng trình duyệt web.

7. ĐIỀU KHOẢN VỀ CÀI ĐẶT, VẬN HÀNH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ QUYỀN TỪ CHỐI LIÊN QUAN.

Careerly cài đặt và vận hành cookie (“cookie”) và người dùng có thể từ chối chúng.

Cookie là một tệp văn bản rất nhỏ được gửi đến trình duyệt của người dùng bởi máy chủ được sử dụng để chạy trang web và được lưu trữ trên máy tính của người dùng.

Để cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa và tùy chỉnh phù hợp với người dùng, công ty sử dụng cookie để lưu trữ thông tin người dùng và thỉnh thoảng truy xuất chúng. Khi người dùng truy cập trang web, máy chủ trang web sẽ đọc nội dung của cookie được lưu trữ trên thiết bị của người dùng để duy trì tùy chọn của người dùng và cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh.

Cookie giúp người dùng truy cập và sử dụng trang web thuận tiện hơn khi họ truy cập trang web. Ngoài ra, nó được sử dụng để cung cấp thông tin tùy chỉnh, chẳng hạn như quảng cáo được tối ưu hóa thông qua lịch sử truy cập trang web của người dùng.

Nếu người dùng muốn từ chối thu thập cookie?

Cookie không tự động/chủ động thu thập thông tin nhận dạng cá nhân và người dùng có quyền tùy chọn cài đặt cookie. Do đó, người dùng có thể cho phép tất cả các cookie bằng cách đặt tùy chọn trong trình duyệt web, kiểm tra mỗi khi lưu cookie hoặc từ chối lưu tất cả cookie. Tuy nhiên, nếu từ chối cài đặt cookie, người dùng có thể gặp bất tiện khi sử dụng web, cũng như khó khăn khi sử dụng một số dịch vụ yêu cầu đăng nhập.

Ví dụ cài đặt:

 • Trường hợp Google Chrome” Menu phía tay phải của trình duyệt > Cài đặt cao cấp > Nút cài đặt nội dung thông tin cá nhân > Cookie

8. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỂ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Careerly luôn coi trọng giá trị thông tin cá nhân của người dùng và sẽ nỗ lực thực hiện những biện pháp sau để đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng khi xử lý thông tin cá nhân. 

 • Khi xử lý thông tin cá nhân, Careerly có các biện pháp kỹ thuật và quản lý theo quy định của pháp luật Việt Nam để đảm bảo thông tin cá nhân của người dùng không bị mất, đánh cắp, làm giả hay phá hoại. 
 • Dưới đây là thông tin liên lạc của người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân đã được Careerly chỉ định để giải quyết các thắc mắc, xử lý khiếu nại về bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Nếu bạn liên hệ với người phụ trách bảo mật thông tin cá nhân hoặc Trung tâm tư vấn khách hàng, bất cứ lúc nào Careerly cũng sẵn sàng giải đáp cho bạn nhanh và đầy đủ nhất có thể. 
 • Người phụ trách: Sohee Jeong
 • Hòm thư hỗ trợ: hotro@careerly.vn 

9. PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này áp dụng cho thương hiệu ‘Careerly Vietnam (careerly.vn)’ của công ty và các dịch vụ liên quan (bao gồm các dịch vụ trong app/web điện thoại), các dịch vụ thuộc các thương hiệu khác có thể có chính sách bảo mật riêng. 

Careerly có thể cung cấp cho thành viên các liên kết đến các trang web hoặc tài liệu của bên thứ ba. Trong trường hợp này, vì Careerly không có quyền kiểm soát đối với các tài liệu và trang web bên ngoài, Careerly không thể chịu trách nhiệm và đảm bảo tính hữu dụng của các dịch vụ hoặc tài liệu được cung cấp bởi bên thứ ba.

Nếu bạn nhấp vào một liên kết có trong Careerly và đi đến trang web của bên thứ ba, Chính sách bảo mật này của công ty không được áp dụng, vì vậy vui lòng kiểm tra chính sách của trang web bạn mới truy cập.

10. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Careerly không cố tình thu thập bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 14 tuổi hoặc không cố tình cho phép những người đó đăng ký thành viên và sử dụng dịch vụ của Careerly. Các dịch vụ của Careerly không nhắm tới trẻ em dưới 14 tuổi. 

Bố/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 14 tuổi vui lòng giám sát và đảm bảo thông tin cá nhân của trẻ dưới 14 tuổi mà mình đang giám hộ không được đăng tải và cung cấp cho Careerly. Trong trường hợp thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi được quý phụ huynh giám hộ cung cấp cho Careerly, Bố/mẹ hoặc người giám hộ đại diện cho trẻ được giám hộ đồng ý với việc xử lý thông tin của trẻ em dưới 14 tuổi có liên quan, và đồng ý với sự điều chỉnh của Chính sách này. 

Trong trường hợp Careerly biết rằng mình đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 14 tuổi mà không có sự chấp thuận của bố/mẹ hoặc người giám hộ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn cho rằng Careerly có thể có thông tin từ hoặc về trẻ dưới 14 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc ở khoản 7. 

11. NGHĨA VỤ THÔNG BÁO TRƯỚC KHI SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Nếu có bổ sung, xóa bỏ hoặc chỉnh sửa những điều trên, Careerly sẽ thông báo và giải thích cho người dùng về chính sách mới trên website 7 ngày trước ngày chính sách mới có hiệu lực. Tuy nhiên, với những thay đổi quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dùng, chúng tôi sẽ thông báo trước ít nhất 30 ngày.

Bản cập nhật được thay đổi vào ngày 20/03/2023

Bản cập nhật được thay đổi vào ngày 29/07/2021

Bản cập nhật có hiệu lực từ ngày 05/07/2021