Đọc những bài viết sau để hiểu “Product Manager làm gì?”

Posted by

Bài viết này được tạo ra với mục đích là để mỗi khi có ai đó hỏi “Product Manager thì làm gì?” thì bạn có thể gửi cho họ bài viết này. Vì dù ai cũng có thể dễ dàng tìm thông tin về Product Management trên Google, để họ có thể tìm đọc được những bài viết chất lượng giữa một biển thông tin trên Internet lại là một vấn đề khác. 

Ngoài ra, với những ai vừa mới bắt đầu làm Product Management thì bạn cũng có thể xem bài viết này như một checklist những kỹ năng mà bạn cần phát triển.

ảnh sáu người đang họp

1. Giới thiệu chung về Product Manager

Những bài viết dưới đây giới thiệu về Product Manager và trả lời chung cho câu hỏi “Product Manager làm gì?”.

2. Thực thi Sản phẩm (Product Execution)

– Thực thi Sản phẩm là quá trình Product Manager phối hợp với một team product để định hình (define), phát triển (develop) và phát hành (launch) sản phẩm. 

– Để thực thi sản phẩm, Product Manager đặt ra các yêu cầu và mục tiêu, đồng thời phối hợp với thành viên có các chuyên môn khác nhau như Developer và Designer để đánh giá những vấn đề người dùng đang gặp phải và tạo ra sản phẩm để giải quyết chúng. 

– Để thực thi sản phẩm, Product Manager cần phải có kiến thức về Project Management. Ngoài ra, vị trí này còn phải hiểu rõ về tình hình của sản phẩm bằng cách đọc dữ liệu. Dựa trên thông tin từ dữ liệu, Product Manager đặt ra định hướng cho sản phẩm hoàn thành mục tiêu đề ra.

3. Hiểu về Người dùng và Thiết kế (Understanding of Users and Design)

Product Manager thấu hiểu người dùng sản phẩm của mình thông qua feedback thu được từ nghiên cứu người dùng (user research). Từ sự thấu hiểu này, họ đưa ra những quyết định về thiết kế (design) và phát triển những sản phẩm mang lại trải nghiệm (UX) thân thiện với người dùng.

4. Chiến lược và Tầm nhìn (Strategy and Vision)

– Chiến lược: Product Manager cần có khả năng gắn kết sản phẩm với mục tiêu chiến lược của công ty. Họ định hình một roadmap để thực hiện tầm nhìn của công ty với sản phẩm đạt được Product/Market Fit.

– Tầm nhìn: Product Manager nhìn ra được giá trị mà một sản phẩm thành công có thể mang lại và với đủ sức thuyết phục team product hiện thực hóa những giá trị này. 

5. Khả năng lãnh đạo (Leadership) của Product Manager

Vị trí Product Manager đòi hỏi khả năng dẫn dắt nhiều team với nhiều chuyên môn khác nhau. Product Manager cần phải kết nối các team chuyên môn này và duy trì mối quan hệ tốt với các thành viên. Với mỗi sản phẩm, Product Manager cần phải xác định những bên liên quan (stakeholder) và thể hiện được nhu cầu của họ lên sản phẩm.

Những vị trí Product Management cao hơn với nhiều quyền hạn và trách nhiệm hơn cũng cần có khả năng dẫn dắt, hướng dẫn những Product Manager cấp dưới. Product Manager cấp cao sẽ quản lý và giúp đỡ cấp dưới để họ có thể phát triển khả năng làm việc, tạo ra thành quả và đạt được mục tiêu nghề nghiệp của họ.


Để nhận những nội dung tương tự về Product Management một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, bạn có thể đăng ký nhận bản tin qua email từ Careerly bằng cách để lại địa chỉ email tại www.careerly.vn.

Một số bài viết từ Careerly về Product Management:

One comment

Để lại bình luận