Tăng trưởng toàn diện: sản phẩm, quy trình và đội ngũ

Posted by

Bản tin Careerly #4
Thứ Hai, ngày 21 tháng 12 năm 2020

Về Ahn Chang Young:
Senior Product Owner tại yanolja – startup ứng dụng đặt phòng Hàn Quốc.
Cựu Product Owner tại Toss – fintech unicorn Hàn Quốc.


Tăng trưởng toàn diện: sản phẩm, quy trình và đội ngũ

Một hệ thống hỗ trợ tăng trưởng gồm ba khía cạnh cơ bản là sản phẩm, quy trình và đội ngũ. Bài viết sau là sơ lược về những điểm cơ bản cần chú ý ở ba khía cạnh này, được đúc kết từ bài viết chi tiết hơn của Reforge mà bạn có thể tham khảo ở link này.

1. Sản phẩm:

Đây là mảng thường bị xem nhẹ. Nhiều người làm product bị rơi vào lối mòn tư duy là phải giải quyết mọi vấn đề bằng cách tạo ra tính năng hoặc sản phẩm mới. Tuy nhiên, mục đích của của tăng trưởng sản phẩm là cải thiện tính năng đã có sẵn để tăng tỉ lệ duy trì (retention), engagement (tương tác), thu nhận (acquisition), khả năng kiếm tiền (monetization), và nhiều khía cạnh khác của sản phẩm, vậy nên bạn cần tránh rơi vào lối mòn tư duy trên.

2. Quy trình:

Quy trình tăng trưởng của sản phẩm nên gồm những thử nghiệm xoay quanh một giả thuyết (hypothesis-driven experiments) về sản phẩm.

Bước 1: Tạo ra một mô hình tăng trưởng (growth model) với các biến xoay quanh tâm lý của người dùng (nhu cầu, điểm đau (pain points),…).
Bước 2: Đặt ra giả thuyết liên quan đến các biến và thử nghiệm để đánh giá tính đúng sai của giả thuyết đó.
Bước 3: Cập nhật mô hình tăng trưởng dựa trên kết quả thử nghiệm.

3. Đội ngũ (team):

Growth team nên là một đội ngũ liên chức năng (cross-functional team). Tuy nhiên, đội ngũ liên chức năng này không đơn thuần là những người có chuyên môn khác nhau và mỗi tuần gặp một lần để cập nhật tiến độ công việc mà phải ở cùng một chỗ, có cùng mục tiêu, có cùng tiến độ và nhận cùng một phần thưởng.

Để lại bình luận