Tối ưu hóa quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm bằng Dual-track Agile

Posted by

Khi nhìn vào những công ty hay tổ chức áp dụng agile development, Scrum là một trong những framework phổ biến. Họ sẽ có các chu kỳ với thời gian cố định gọi là Sprint để thực hiện một mục tiêu nào đó. Hoặc thậm chí nếu họ không áp dụng Scrum, nhiều công ty vẫn có Sprint. Sprint tạo ra một nhịp làm việc đều đặn với một chu kỳ lặp lại xoay quay việc lập và thực thi kế hoạch.

Trong một team product dùng Scrum, khi liệt kê ra những việc cần làm theo trình tự thời gian thì sẽ có nhiều trường hợp những việc về design (thiết kế) cần phải làm trước development (phát triển). Để hạn chế tối thiểu tình trạng waterfall trá hình, bạn có thể áp dụng Dual-track Agile (Agile kép). Cụm từ “Dual-track Agile” được tạo ra bởi Desirée Sy và được phổ biến bởi Jeff Patton qua các buổi diễn văn và workshop khắp thế giới.

1. Dual-track Agile

Dual-track Agile được chia làm hai track, Discovery (Khám phá) and Delivery (Phân phối) diễn ra theo hai chu kỳ song song nhau.

Discovery track tập trung vào việc hiểu yêu cầu sản phẩm và đặt câu hỏi để tìm ra đúng sản phẩm cần tạo, còn Delivery track tạo ra những phần code nhỏ nhưng hoàn chỉnh để tạo ra sản phẩm đúng cách.

Ảnh minh họa cho Dual-track Agile của Lynn Miller (2007)
 Trong một môi trường Dual-track Agile, Discovery team có Product Owner, UX Designer và Senior Engineer để tìm hiểu về yêu cầu của người dùng (user requirement), kiểm thử, thiết kế theo phân đoạn (iterate designs) và đưa ra phản hồi của khách hàng với Delivery team.

Có thể nói là, thành quả công việc của Discovery track sẽ trở thành input cho Delivery track. Lấy ví dụ một Sprint kéo dài hai tuần thì tiến độ công việc của Discovery team sẽ đi trước 2 tuần so với Delivery team trong cùng một Sprint. Hoặc một cách hiểu khác là khi Discovery Team đến Sprint 2 thì Delivery Team đang ở Sprint 1. Bằng cách này, quá trình development và design có thể diễn ra song song, tránh rơi vào tình trạng waterfall gắn mác Agile.

2. Tìm hiểu thêm

Đọc thêm chi tiết hơn về Dual-track Agile (bằng tiếng Anh) trong bài báo gốc của Desirée Sy về Dual-track Agile.


Bạn có thể tìm đọc định nghĩa các thuật ngữ xuất hiện trong bài như Agile, Scrum, Sprint, … tại đây.

Để nhận những nội dung tương tự một cách đầy đủ và sớm nhất, bạn có thể đăng ký nhận bản tin qua email từ Careerly bằng cách để lại địa chỉ email tại http://try.careerly.vn/.

One comment

Để lại bình luận