Tổ chức Design Review hiệu quả với 9 tips từ Senior UX Designer tại Adobe

Posted by

1. Tại sao phải thực hiện Design Review với cả team?

Thứ user dùng không phải là prototype design mà là một sản phẩm chạy thực thụ tạo nên từ code. Một sản phẩm tốt là một sản phẩm toàn diện. Cả team product sẽ có những góc nhìn mà bộ phận design không có hoặc không nghĩ tới chẳng hạn như liệu thiết kế hiện tại có phù hợp với mục tiêu kinh doanh (business goal), kinh phí, thời gian hay là khả thi về mặt kỹ thuật hay không. Vì lẽ đó nên Design Review là một phần không

2. Tổ chức Design Review như thế nào cho hiệu quả trong một team liên chức năng (cross-functional team)?

Các thành viên với chuyên môn khác sẽ không quen với việc đưa feedback về design. Designer trong team lúc này có nhiệm vụ phải dẫn dắt quá trình Design Review. 

  1. Chuẩn bị vấn đề cụ thể bạn đang muốn giải quyết thông qua design này và đối tượng bạn đang hướng đến
  2. Trình bày trong buổi design review về hai nội dung trên
  3. Chủ động đặt câu hỏi về những mảng bạn cần feedback
  4. Chủ động đặt câu hỏi nếu chưa rõ về feedback

Bằng cách này, buổi design review sẽ trở nên hiệu quả (productive) vì bạn sẽ nhận được những feedback có liên quan (relevant) với vấn đề cần giải quyết.

3. Tiếp thu feedback thế nào?

Nếu chỉ viết feedback lại rồi không xem tới thì thật phí thời gian làm design review. Còn sửa hết theo feedback thì không thể nào kịp thời gian. Lúc này bạn nên xử lý thế nào?

  1. Bỏ qua những feedback mà cả team không đồng ý. Ví dụ: không phù hợp về mặt nhân lực, thời gian hoặc kinh phí.
  2. Bỏ qua những feedback không liên quan tới vấn đề bạn đang muốn giải quyết thông qua design này. Ví dụ: Feedback không liên quan/không cải thiện khả năng đạt được mục tiêu kinh doanh.
  3. Hoãn xử lý các feedback chưa đạt dược sự thống nhất. Ví dụ: Feedback cần thêm data hoặc từ các bên liên quan khác
  4. Giải quyết các feedback có liên quan cùng nhau
  5. Trao đổi với Product Manager để xác định thứ tự ưu tiên bằng cách cân nhắc mục tiêu kinh doanh, thời gian và kinh phí.

Design review trong một cross-functional team có thể sẽ khó khăn lúc đầu nhưng rồi bạn và cả team cũng sẽ quen thôi. Để tạo ra một sản phẩm thành công thì design review với cả team product là một phần vô cùng quan trọng vì bạn cần phải nhìn nhận thiết kế nói riêng và sản phẩm nói chung từ nhiều góc độ.


Bạn có thể tìm đọc định nghĩa các thuật ngữ xuất hiện trong bài như Agile, Scrum, Sprint, … tại đây.

One comment

Để lại bình luận