IT Sharathon – Tips

Văn mẫu và tips 😉

Về nội dung: 

  1. Gợi ý chủ đề + bài mẫu: 

Careerly không giới hạn chủ đề mà bạn có thể chia sẻ, miễn là bài đăng đem lại giá trị cho IT Engineer. Dưới đây là gợi ý về một số kiểu chủ đề, kèm các bài đăng mẫu đã được người dùng Careerly chia sẻ cho bạn tham khảo: 

  1. Bài đăng có đặc điểm gì sẽ dễ gây thu hút hơn? 
  • Thực tế
  • Thể hiện suy nghĩ, góc nhìn riêng
  • Thức thời (không nhất thiết phải là thông tin gần đây, nhưng vẫn còn giá trị ở thời điểm hiện tại)
  • Ngắn gọn, súc tích
  1. Lưu ý về bản quyền: 

Tuy có thể tham khảo, lấy ý tưởng từ tin tức, bài viết có sẵn (có dẫn nguồn), bạn cần viết bài đăng trên Careerly theo câu chữ của bản thân. Để tránh các vấn đề về bản quyền, các bài đăng như sau sẽ không được tính là bài thi hợp lệ: 

  • Các bài đăng bao gồm nội dung được copy hoặc sửa rất ít từ nguồn, tác giả khác. 
  • Các bài đăng bao gồm nội dung được copy từ công cụ dịch thuật (như Google Dịch,…)
  • Các bài đăng tham khảo, lấy ý tưởng từ kiến thức, tin tức có sẵn nhưng không dẫn nguồn tham khảo.