Đồng ý nhận thông tin dịch vụ từ Careerly

Đồng ý nhận thông tin dịch vụ từ Careerly Vietnam

  1. Mục đích sử dụng của thông tin dịch vụ: 

Careerly Vietnam thu thập thông tin cá nhân của người dùng và sử dụng vào những mục đích sau. Vui lòng đọc kỹ nội dung sau trước khi quyết định đồng ý nhận thông tin dịch vụ.

Mục đích thu thậpHạng mục thu thập và sử dụngThời gian bảo quản và sử dụng
Thông báo chức năng mới, phát hành newsletter, giới thiệu dịch vụ và sản phẩm phù hợp người dùng. Tên, Email, Số điện thoạiCho đến khi xóa tài khoản hoặc bỏ đồng ý thu thập

Bạn có thể kiểm tra nội dung chi tiết hơn tại Chính sách bảo mật thông tin (Link).

Người dùng có quyền từ chối nhận các thông tin dịch vụ, hoặc có thể thay đổi từ đồng ý sang không đồng ý tùy theo nhu cầu. Người dùng không bị hạn chế sử dụng các dịch vụ của Careerly Vietnam dù từ chối nhận thông tin dịch vụ. Tuy nhiên, người dùng sẽ không nhận được các thông tin đề xuất về sản phẩm phù hợp cũng như các chương trình khuyến mãi, sự kiện đến từ Careerly Vietnam.

  1. Thay đổi đồng ý nhận thông tin dịch vụ: 

Bạn có thể thay đổi đồng ý nhận thông tin dịch vụ từ Careerly Vietnam bằng cách trực tiếp gửi yêu cầu đến Careerly Vietnam thông qua email hotro@careerly.vn với tiêu đề [Thay đổi đồng ý nhận thông tin dịch vụ] – Trong email vui lòng ghi rõ nội dung bạn muốn thay đổi. Ví dụ: Bạn muốn thay đổi từ Đồng ý thành Không đồng ý hay từ Không đồng ý thành Đồng ý.