Phân biệt công việc của Product Owner và Product Manager

Posted by

Công việc của cả hai vị trí Product Owner và Product Manager đều phụ thuộc rất nhiều vào loại hình công ty và sản phẩm, nên việc đưa ra định nghĩa cụ thể cho từng vị trí vốn đã khó, phân biệt giữa Product Owner và Product Manager lại càng khó hơn. Hiểu được điều đó, Careerly hi vọng có thể giúp bạn phân biệt sự khác nhau giữa Product Manager và Product Owner một cách đơn giản và ngắn gọn nhất với bài viết sau.

Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về các kiến thức khác về Product Management, bạn có thể đăng ký nhận bản tin từ Careerly tại http://try.careerly.vn/ hoặc trên blog của Careerly tại https://blog.careerly.vn/.

1. Product Manager là ai và Product Manager làm gì?

Bạn có thể đọc bài viết của Careerly về Product Manager tại đây.

Product Manager (tiếng Việt: người quản lý sản phẩm) thường được hiểu nôm na là CEO của sản phẩm, chịu trách nhiệm dẫn dắt, kết nối các khâu để tạo ra một sản phẩm thành công cho công ty. 

Product Manager tham gia giám sát, định hướng mọi khía cạnh của một sản phẩm: nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, thực hiện chiến lược kinh doanh, quảng bá sản phẩm, giám sát trải nghiệm người dùng,… thông qua việc phối hợp với các vị trí khác như Developer, Marketer, Designer,… 

2. Product Owner là ai và Product Owner làm gì?

Product Owner (tiếng Việt: chủ sở hữu sản phẩm) thường xuất hiện trong các công ty áp dụng Scrum (một kiểu mô hình phát triển phần mềm dựa trên nguyên tắc Agile, bạn có thể đọc thêm về Scrum và Agile tại đây). 

Trong mô hình Scrum, Product Owner là người chịu trách nhiệm tối ưu hóa giá trị của sản phẩm thông qua các công việc của Scrum Team mà Product Owner là một thành viên. Cụ thể cách Product Owner tối ưu hóa giá trị của sản phẩm thay đổi tùy theo từng tổ chức, công ty, Scrum Team và cá nhân, nhưng điểm chung cơ bản nhất trong công việc của Product Owner là quản lý Product Backlog (Product Backlog Management). Product Backlog là danh sách tất cả những việc Scrum Team cần làm để cải thiện sản phẩm được xếp theo thứ tự ưu tiên. Product Owner quản lý Product Backlog bằng cách tạo ra, sắp xếp thứ tự và truyền đạt rõ ràng các mục trong Product Backlog với Scrum Team.

3. Vậy tóm lại, Product Manager có gì khác với Product Owner?

Qua phần giới thiệu sơ lược về Product Manager và Product Owner ở trên, có thể thấy điểm khác nhau cơ bản nhất giữa Product Manager và Product Owner là về tính chất công việc và mảng công việc. Những việc Product Manager làm chủ yếu mang tính hoạch định tầm nhìn sản phẩm (product vision) và liên quan tới toàn bộ các khía cạnh của sản phẩm để tìm ra đúng sản phẩm cần tạo ra (build the right product). Trong khi đó, vì có nguồn gốc từ một mô hình phát triển phần mềm (Scrum), Product Owner thiên nhiều hơn về hoạch định chiến lược cụ thể (actionable backlog) và tập trung chủ yếu ở khâu phát triển sản phẩm để tạo ra sản phẩm đúng cách (build the product right).


Hi vọng Careerly có thể giúp bạn phân biệt sự khác nhau giữa Product Manager và Product Owner qua bài viết ngắn này. Tuy nhiên, một lưu ý nho nhỏ là trong thực tế, có không ít các trường hợp Product Manager hay Product Owner đảm đương công việc của nhau bất kể chức danh, đặc biệt là ở các công ty nhỏ, nên khi ứng tuyển vào các vị trí này, bạn nên quan tâm tới phần mô tả công việc nhiều hơn là chức danh (title) công việc.

Để lại bình luận