Các kỹ năng mà Product Manager cần có

Posted by

Dưới đây là định nghĩa chi tiết cho những kỹ năng mà các Product Manager vận dụng hằng ngày nhưng thường không được đặt tên. Việc nhớ tên thật ra cũng không quan trọng lắm, nhưng nhận thức được những kĩ năng cụ thể sẽ giúp bạn dễ dàng xác định điểm mạnh và điểm yếu của bạn thân, từ đó có phương pháp cải thiện và phát huy chúng một cách hiệu quả.

Bài viết này được trích ra từ bản tin Careerly số thứ 6, bạn có thể đọc toàn bộ bản tin này tại đây.

Để nhận được những nội dung tương tự bài viết này một cách nhanh nhất, bạn có thể để lại email đăng ký tại https://www.careerly.vn/.

1. Product Execution: Nhóm kỹ năng về định hình, phát triển và ra mắt sản phẩm

Feature SpecificationKhả năng xác định yêu cầu, định hình tính năng và đặt ra mục tiêu một cách cụ thể, rõ ràng cho các thành viên nhóm để thúc đẩy việc ra mắt sản phẩm.
Product DeliveryKhả năng làm việc với các bộ phận khác trong nhóm (kĩ thuật, thiết kế, etc.) để ra mắt sản phẩm nhanh chóng và đạt được mục tiêu đề ra.
Quality AssuranceKhả năng xác định, đánh giá và giải quyết các vấn đề về kĩ thuật (technical), tính năng (functional) và kinh doanh (business) của sản phẩm.

2. Customer Insight: Nhóm kỹ năng về thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu khách hàng

Fluency with DataKhả năng đọc dữ liệu để tìm ra insight (sự thật ngầm hiểu về) khách hàng và tận dụng insight đó để định hướng sản phẩm.
Voice of the CustomerKhả năng tận dụng phản hồi của khách hàng ở mọi hình thức (ở dạng nghiên cứu khách hàng định tính (qualitative) và định lượng (quantitative)) để hiểu cách người dùng sử dụng sản phẩm, từ đó đưa ra các quyết định liên quan tới sản phẩm.
User Experience (UX) DesignKhả năng hiểu về UX và phối hợp với bộ phận thiết kể để tạo ra các thiết kế UX phù hợp và ăn khớp với định hướng thiết kế của toàn bộ sản phẩm.

3. Product Strategy: Nhóm kỹ năng về tạo ra giá trị cho công ty và khách hàng thông qua sản phẩm

Business Outcome OwnershipKhả năng tạo giá trị cho công ty bằng cách đặt ra chiến lược hòa hợp giữa mục tiêu của sản phẩm và mục tiêu của công ty.
Product Vision & RoadmappingKhả năng định hình mục tiêu sản phẩm thích hợp với định hướng của team và công ty.
Strategic ImpactKhả năng thực thi chiến lược sản phẩm (customer-oriented: vì khách hàng) để đạt được chiến lược của công ty (business-oriented: vì kinh doanh) vì một sản phẩm tốt là sản phẩm tạo ra giá trị cho khách hàng và công ty.

4. Influencing People: Nhóm kỹ năng về quản lý, vận động, phối hợp người khác vì mục tiêu chung

Stakeholder ManagementKhả năng xác định những những bên liên quan và dung hòa những điểm bất đồng của các bên trong suốt quá trình tạo ra sản phẩm.
Team LeadershipKhả năng quản lý và định hướng thành viên nhóm để có thể họ có thể hoàn thành đúng kế hoạch và mục tiêu để mang lại giá trị cho công ty và cá nhân họ.
Managing UpKhả năng làm việc, phối hợp với cấp trên trong công ty để đạt được mục tiêu của sản phẩm và của công ty.

Để lại bình luận