Chuyện Nghề: Finance Manager, Loship – Năng lượng bản địa là thứ luôn thu hút nhà đầu tư

Ngoài các vị trí mà ai cũng quen thuộc như Product Manager, UX/UI Designer, Developer,… các vị trí phụ trách về các vị trí phụ trách Tài chính – Đầu tư cũng có đóng góp to lớn đối với thành công của Product và Startup. Tuần này hãy cùng Careerly trò chuyện với anh Ngô Văn Hùng, Finance Manager từ Loship để hiểu thêm vai trò của các vị trí Finance trong Startup cũng như hành trình và yếu tố tạo nên một vòng gọi vốn thành công.

Continue reading